x

Kleinschalige Bioraffinage (o.a. Groen Blad)

TKI project Agro & Food, BODEC, CSV COVAS, Den Ouden BV
Helmond
pretreatment, groen blad, open teelten, bioraffinage, WUR
Open Collaboratie

Research

Sourcing

Handling

Using

Projectbeschrijving

Groen blad (met loof van suikerbieten als belangrijke pilot)  bevat inhoudsstoffen (o.a. hoogwaardige eiwitten) met een potentieel hoge toegevoegde waarde. Dit blad blijft momenteel achter op het land en wordt gebruikt als meststof. In samenwerking met een groot aantal bedrijven en met fundamentele kennis van o.a. Wageningen Universiteit wordt onderzocht of het mogelijk is om dicht bij de bron, dus vlakbij de boerenbedrijven, het loof zodanig te bewerken dat er meer toegevoegde waarde uit het blad gehaald kan worden en tegelijkertijd minder transporthandelingen nodig zijn. Naast de inhoudsstoffen die uit het blad gewonnen kunnen worden kan het resterende deel alsnog direct als grondverbeteraar de akker op. Om dit voor elkaar te krijgen moeten in de hele keten aanpassingen gedaan worden en dient iedereen hieraan mee werken. Penvoerder van het project, BODEC,  onderzoekt hierbij de technologische processen om de inhoudsstoffen te winnen. De telers kijken vanuit de waarde van het blad als mestsstof en de gevolgen voor hun akkers. Daarnaast zijn er partijen bij het project betrokken die kijken naar de gevolgen voor de manier van oogsten en partijen die belangen hebben bij het eindproduct. Momenteel wordt de businesscase verder in beeld gebracht en wordt technologie op lab- en pilotschaal getest.

Projectdata

Startdatum: 2013

Projectkosten: € 1000.000,00

Projectfase: Haalbaarheidsfase

Openheid: Open Collaboratie

Het uitvoerend consortium is met name op zoek naar eiwittoepassingen met hoge toegevoegde waarde en slimme landbouwtechnische oplossingen voor 'voorbewerking op het land'

Patrick LemmensProgrammamanager Biobased economy

06 22 69 32 73/ patrick.lemmens@greenportvenlo.nl