x

De Wijk van Morgen

De Wijk van Morgen BV, Heerlen
Avantis European Science and Business Park
Bouwen, Woning
Open Collaboratie

Research

Sourcing

Handling

Using

Projectbeschrijving

De Wijk van Morgen is een innovatief programma waarin de vier O's (Onderwijs, Onderzoek, Ondernemers en Overheid) samen een inspirerende omgeving creëren voor de transitie naar een duurzaam gebouwde omgeving op het European Science and Business Park Avantis te Heerlen/Aken.

In dit innovatieve programma worden duurzame technieken ontworpen, bestudeerd en uitgeprobeerd, zodat ze morgen in steden, wijken en gebouwen in de (Eu) regio worden toegepast. De Wijk van Morgen vormt zo een aanjager van duurzame ontwikkeling in de regio.

De oorsprong van De Wijk van Morgen gaat terug tot 2006, terug naar het moment waarop de faculteitsdirecteuren van de faculteiten Bouw en Techniek van Zuyd Hogeschool de ambitie uitspreken een "Research- en Innovatiecentrum voor Bouw en Nieuwe Energie" te willen realiseren op het grensoverschrijdende bedrijventerrein Avantis.

Avantis is hierbij een logische keuze: het terrein profileert zich als hét European Science and Businesspark voor technologiegeoriënteerde bedrijven in het algemeen en met een duidelijke focus op de ontwikkeling en toepassingen van nieuwe energie in het bijzonder. Doel van het terreingedeelte van De Wijk is een leer- en onderzoeksomgeving voor studenten creëren op het gebied van nieuwe technieken in de bouw, waarbij duurzaamheid centraal staat. Naast de hogeschool doen ook mbo- en vmbo-scholen mee.

De Wijk van Morgen wordt tussen 2009 en 2013 ontworpen, gebouwd en geëxploiteerd. Gedurende deze periode worden vier gebouwen gerealiseerd op het bedrijventerrein Avantis. Alle gebouwen hebben een ander thema. De bouw van de eerste drie gebouwen is mede mogelijk gemaakt door het Energie Onderzoek Programma (EOS-Demo) van het Ministerie van Economische Zaken en Agentschap.NL. Alle gebouwen zijn ontworpen door afstudeerders van Zuyd Hogeschool Zuyd, faculteit Bèta Sciences and Technology.

Inmiddels is het initiatief uitgegroeid tot dé demonstratieomgeving voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen en duurzame energievoorziening voor de gebouwde omgeving. Bedrijven en studenten werken samen aan aansprekende projecten, steeds gebruikmakend van de laatste stand van de techniek. Nieuwe productideeën ontstaan in deze omgeving, die in samenwerking met bedrijven, Hogeschool Zuyd en andere kennisleveranciers binnen de Euregio verder ontwikkeld worden.

De Wijk van Morgen heeft dus niet alleen een maatschappelijk doel op het gebied van onderwijs, maar ook op het aspect van duurzaamheid. Er wordt voortdurend onderzoek gedaan naar nieuwe innovaties en systemen, waarvan de uitkomsten voor iedereen toegankelijk zijn. Het onderzoeksinstituut RiBuilT, dat bestaat uit de lectoraten Gebouwde Omgeving en Regionale Ontwikkeling, Nieuwe Energie en Innovatie Bouwproces en techniek is nauw betrokken bij De Wijk van Morgen.

Projectdata

Startdatum: 01-09-2009

Subsidie: OP-Zuid

Projectfase: Realisatie

Openheid: Open Collaboratie

Bekijk de website voor meer informatie.

De partijen die betrokkken zijn bij dit project staan open voor samenwerking. Neem contact met ze op.