x

Cultus crop research naar Brightlands Greenport

Brightlands Campus Greenport Venlo


Research

Sourcing

Handling

Using

Projectbeschrijving

Vrijdag 17 maart vond de officiële opening plaats van Cultus Crop Research, een 1700 m2 grote onderzoekslocatie op het terrein van Brightlands Campus Greenport Venlo.

 Cultus Crop Research wordt het domein van Cultus Agro Advies (CAA), onderdeel van de coöperatie Vitelia. ‘Cultus Agro Advies adviseert de leden van de coöperatie, dat is onze kernactiviteit. Daarnaast investeren we in onderzoek en innovatie om de boomkwekerijsector en de land- en tuinbouw competititief te houden’, aldus Dirand van Wijk, directeur van CAA. Onder het dak van Cultus Crop Research gaan de collega’s van Van Wijk onder meer onderzoek doen naar eiwitrijke gewassen, inhoudsstoffen en duurzamere vormen van gewasbescherming.


Ondernemers in de lead

Twan Beurskens, gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur, roemde tijdens de opening het ondernemersklimaat in de regio Noord-Limburg. ‘Ondernemers nemen de lead en werken samen met onderwijs en overheid in de bekende triple helix. Uiteindelijk gaat het om waardecreatie.’ Met de aanstelling van een nieuwe directeur per 1 mei, Saskia Goetgeluk, heeft Brightlands Campus Greenport Venlo nu ook een persoon die de lokatie naar een hoger plan kan tillen, aldus Beurskens, zodat deze kan uitgroeien tot een toplokatie voor de speerpunten gezonde voeding, kweken en telen, alternatieve grondstoffen en voedingsbronnen.

 

Bright Tree

Cultus Agro Advies (CAA), een dochteronderneming van de Noord-Limburgse cooperatie Vitelia, is begin deze eeuw opgezet om de coöperatieleden te adviseren op gebied van teelt. Vijftien jaar later is CAA uitgegroeid tot een advies-, opleidings- en onderzoekscentrum dat actief is ver buiten de regio. Met de opening van het onderzoekscentrum zet CAA een volgende stap in haar onderzoeksprogramma. Dirand van Wijk, directeur van Cultus Agro Advies: ‘We hebben, samen met een aantal partijen (onder meer HAS Hogeschool, Brightlabs (Brightlands Campus Greenport Venlo, Roba Laboratorium, Cultus Agro Advies, Vitelia, gemeente Horst aan de Maas en provincie Limburg), Bright Tree opgezet. Hieronder zijn zes specifieke onderzoekstrajecten ondergebracht, waarvan gewasbescherming er drie voor zijn rekening neemt.’

 

Bayer, BASF, Syngenta

‘Ik merk dat in deze markt de vraag en de volumes het grootst zijn’, aldus Van Wijk. ‘Niet voor niets zijn grote producenten als Bayer, BASF en Syngenta betrokken bij het onderzoek. Deze multinationals leggen onderzoeksvragen bij ons neer die we vervolgens gaan beantwoorden op ons onderzoekscentrum, zeg op kleine schaal. Daarnaast huren van we boeren en tuinders areaal waarop we onze proeven op kunnen schalen.’

Een sprekend voorbeeld van een gewasbeschermingsproject draait om afrikaantjes (tagetes). Deze plant bevat een actieve stof (thiofeen) tegen bepaalde nematoden (aaltjes), die planten aan kunnen tasten. Zij doen dit onder meer door planten te gebruiken als kraamkamer voor hun nageslacht. ‘Nu zijn er wel verschillende soorten afrikaantjes, waarbij het doel is om de meest effectieve varianten te lokaliseren.’

 

Vezelapplicaties

De brandnetel is ook een plant die op de radar van CAA staat omdat deze werkzame bestanddelen bevat tegen trips (parasitaire insecten, red.) en luizen. ‘Een mengsel van brandnetels, water en suiker is een huis-tuin-keukenrecept tegen luizen. Wij zijn wel op zoek naar een middel waar boeren en tuinders mee uit de voeten kunnen. Er is een grote belangstelling vanuit de primaire sector voor meer natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen, waarbij de aanduiding ‘natuurlijk’ niet betekent dat er geen toxines in zitten.’

Binnen Cultus Crop Research is ook aandacht voor vezelapplicaties van bepaalde gewassen, waaronder de brandnetels, die vervolgens weer kunnen worden toegepast door tuinders en boeren. Een optie is de productie van hennep-brandnetelmatjes die over de planten kunnen worden gelegd. Deze zouden dan insecten kunnen weren en tegelijkertijd voedingsstoffen aan planten kunnen geven. Kijk, we gaan binnen Cultus Agro Advies uit van het idee dat we planten een zetje in de rug moeten geven om zo weerbaar mogelijk te zijn. Momenteel is de focus nog teveel op symptoombestrijding.’

Projectdata

Projectfase: Realisatie

De betrokken partijen staan open voor samenwerking, neem contact met ze op.

Patrick LemmensProgrammamanager Biobased economy

06 22 69 32 73/ patrick.lemmens@greenportvenlo.nl