x

Kansen voor Biobased ondernemers

Voor het MKB kan de biobased economy interessant zijn vanwege de potentie om nieuwe markten te ontsluiten of te creëren met onderscheidende producten en om kostenvoordelen te behalen door het gebruik van nieuwe grondstoffen. Het ontsluiten van nieuwe markten is aan de ene kant van het spectrum mogelijk met geheel nieuwe producten die een eigen markt creëren en aan de andere kant door het toetreden tot bestaande markten met producten die biobased zijn. De mogelijke drivers voor het MKB in de biobased economy zijn:

 • Nieuwe of onderscheidende producten:
  • nieuwe functionaliteiten (bijv. afbreekbaarheid);
  • gebaseerd op ‘eerlijke’ natuurlijke grondstoffen;
  • nieuwe gewassen voor de landbouw.
 • Kostenvoordelen:
  • goedkopere grondstoffen;
  • potentieel vereenvoudigde chemische en biotechnologische procesroutes.
 • Markten:
  • nieuwe toepassingen in bestaande markten;
  • potentieel nieuwe toepassingen in nieuwe markten;
  • verbreding van het agro-marktpotentieel.

Er is een belangrijke rol weggelegd voor de landbouw en de boer als MKB’er. Deze staat immers aan de basis van de biobased economy. Door de overgang naar een biobased economy zal er een grotere vraag ontstaan naar bestaande gewassen én nieuwe gewassen, die nu niet of maar heel beperkt worden verbouwd. Voor de boer als MKB’er is het belangrijk om goed in te zoomen op de vraag in de markt en wat hij daarin kan betekenen. Het te telen gewas, de inhoudsstoffen, de benodigde kennis, etc., moeten goed aansluiten op de productwensen van de klant. Potentiële kostenvoordelen kunnen op meerdere manieren ontstaan. Zo wordt de inzet van goedkopere grondstoffen mogelijk door het gebruik van agro-reststromen. Daarnaast zijn chemische procesroutes te vereenvoudigen door de plant te gebruiken als een fabriek voor de productie van chemische bouwstenen en waardevolle moleculen.

 

 


Onderscheidende kwaliteiten

De eisen aan biobased producten zijn van meet af aan hoog, omdat ze moeten concurreren in bestaande en volwassen markten:

 • met hoge kwaliteitseisen, tot stand gekomen over jaren van productontwikkeling en aanpassingen;
 • met lage prijzen, vanwege hoge productievolumes en synergievoordelen door geïntegreerde materiaal- en energieketens;
 • die zich onder druk van de concurrentie geen risico’s kunnen veroorloven;
 • waar de gevestigde bedrijven hun investeringen zullen verdedigen.

Om de concurrentie aan te kunnen gaan, moeten biobased producten een of meerdere onderscheidende kwaliteiten hebben. Ze moeten tastbare voordelen bieden zoals een betere kwaliteit, effectiever zijn of problemen met bestaande producten kunnen oplossen. Alleen het predikaat biobased of biologisch afbreekbaar is onvoldoende onderscheidend. Consumenten kiezen bijvoorbeeld voor een nieuw schoonmaakmiddel als het beter schoonmaakt, lekkerder ruikt of zachter is op de handen. Als het product daarnaast ook nog eens biobased is, werkt dat wel extra onderscheidend.

Voor Nederland is de biobased economy aantrekkelijk vanwege het potentieel duurzame karakter en de economische onafhankelijkheid van olie die het kan creëren op de langere termijn. De ontwikkeling van de biobased economy biedt in deze context nieuwe kansen voor economische activiteiten van het MKB met nieuwe producten, productketens en markten en het creëren van werkgelegenheid. De vraag uit de markt dient daarbij liefst als uitgangspunt te worden genomen; een technology push markt is vele malen moeilijker.


Voorbeelden van nieuwe biobased kansen in de markt

 • De landbouw: nieuwe gewassen telen specifiek gericht op de biobased economy.
 • Technologische ontwikkeling: nieuwe technologieën ontwikkelen om de nieuwe grondstoffen op efficiënte en energetisch gunstige wijze om te zetten in producten.
 • Apparaten- en machinebouw: verwerking van de nieuwe grondstoffen en producten.
 • Productontwikkeling: de nieuwe bouwstenen zullen door hun andere functionaliteiten nieuwe mogelijkheden voor producten en toepassingen creëren.

Het verzilveren van biobased kansen verloopt vaak niet via de traditionele verticale ketens uit de traditionele fossiele economie. Een voorbeeld betreft de link tussen (MKB-)agrobedrijven en de chemie; hiervoor is het nodig gezamenlijk een nieuwe keten en aanpak op te bouwen. Dit kan soms lastig zijn, omdat men niet dezelfde ‘taal’ spreekt. Source B kan in dergelijke trajecten ondersteuning bieden.

 


Wilt u meer weten?

Binnen Innovatie Zuid zijn twee surveys gemaakt die een goed inzicht geven in de kansen voor ondernemers.

 1. Biobased Economy: Inzicht en inspiratie voor het MKB
 2. Inhoudsstoffen van top-10 producten

De surveys kunt u hieronder downloaden.

izroadmapbiobasedeconomy.jpg izroadmaphas.jpg